Rioolinspectie
en keuring van de riolering

Camera inspectie met robot in riool leiding

Bij de aanleg van riolering en andere leidinginfrastructuur moet u de leidingen eerst controleren en keuren op lekkage en constructiefouten alvorens deze in bedrijf te stellen. Nadien zullen er ook regelmatige inspecties nodig zijn om te bepalen of er preventief onderhoud moet uitgevoerd worden. Zo kan u bijvoorbeeld lekkages en dichtslibben voorkomen om de voorziene capaciteit van het leidingstelsel te verzekeren en dure herstellings- en/of vervangingswerken te voorkomen.

Rioolinspectie door specialisten

Voor rioolinspectie en de keuring van riolering kan u zich best beroepen op een gecertificeerde firma zoals ITDV. Onze diensten zijn onderworpen aan strenge externe controle. Wij garanderen kwaliteit en meetnauwkeurigheid door continue kalibratie van onze apparatuur en het werken volgens de codes van goede praktijk. Onze diensten zijn conform met het standaardbestek 250 voor infrastructuurwerken en wegenbouw, zoals voorgeschreven door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer.

Met een arsenaal van meetapparatuur voeren wij o.a. drukproeven, luchtdichtheidsproeven, voegentesten, camera inspectie en deformatiemetingen uit om de integriteit van het leidingstelsel nauwkeurig te controleren en te keuren. Daarnaast voorzien we rioolreiniging als bijkomende dienst, om na de rioolinspectie eventuele verstoppingen meteen te verwijderen.

Afsluitingen voor luchtdichtheidsproef in alle maten

Verschillende technieken

Camera inspectie

Camera inspectie in de riolering gebeurt met geavanceerde rioolcamera’s en robots. Zij worden vanop afstand bestuurd en kunnen tot diep in het leidingstelsel beelden maken van defecten in de leiding, zelfs in aftakkingen. De camera inspectie en schadeclassificatie gebeurt steeds volgens de meest recente norm NBN EN 13508-2. Camera inspectie kan ook ingezet worden voor industrie en residentiële doleinden, of voor inspectie van rioolputten of toezichtconstructies.

Deformatiemeting

Hiermee worden vervormingen in de buis waargenomen. ITDV kan deze metingen uitvoeren met zijn gepatenteerde Sonar deformatiemeting of de klassieke Defco test. Met Sonar meten wij continu en nauwkeurig het percentage diameterverschil in de leiding. De meting en rapportering gebeurt volgens MN87/13. Leuk weetje, in België is ITDV de enige die sonar-deformatiemetingen kan en mag uitvoeren! U kan hier meer lezen over onze deformatiemetingen.

Rioolradar inspectie

Wanneer men een herstelling doet is het aangewezen dat men op de hoogte is van de situatie rond de rioolleiding, zodat er achteraf geen problemen komen zoals verzakkingen van het wegdek, verzakkingen van het rioolstelsel zelf, enz. Tijdens een camera inspectie kunnen wij een inwendige radarscan doen van de leiding of van het rioolstelsel. De radar kan o.a. veranderingen van materiaaldiktes, structuurveranderingen, wapeningen, de staat rond de riolering en holle ruimtes waarnemen.

Voegentest

Nadat een lekkage is vastgesteld, kan onze gepatenteerde Voegentester elke voeg en inlaat van de riolering afzonderlijk testen op defecten. Hiermee kunnen we exact detecteren welke voegingen aan herstelling toe zijn. Zo vermijdt u onnodige afbraakwerken en bespaart u in onderhoudskosten.

Drukproef

De drukproef is een gekende methode om leidingen te controleren op dichtheid. Water wordt hier onder druk in het leidingstelsel gebracht om te kijken of er lekkage optreedt. Nadeel van deze techniek is dat het trager, duurder en milieuonvriendelijker is doordat er grote hoeveelheden water worden verbruikt. Een beter alternatief is de luchtdichtheidsproef.

Luchtdichtheidsproef

De luchtdichtheidsproef is een verbetering op de waterproef. Lekkages kan men hiermee eenvoudig en snel lokaliseren, wat deze test een stuk goedkoper maakt. ITDV voert luchtdichtheidsproeven uit op riolering volgens SB250, EN1610 en NBN EN 13508-2.

Vraag uw offerte!

ITDV is expert in rioolinspectie

rioolinspectie
lekdetectie
deformatiemeting
riolering verstopt
camera inspectie
keuring riolering
dichtheidsproef
voegentest

rioolinspectie - lekdetectie - deformatiemeting - riolering verstopt - camera inspectie - keuring riolering - dichtheidsproef - voegentest

Administratie
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

Werkplaats
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

www.itdv.be
info@itdv.be

T +32 (0)11 42 84 93
F +32 (0)11 43 53 77