Lekdetectie
en lekkages opsporen

Endoscoop voor lekdetectie riolering

Van zodra er een vermoeden van een lekkage is, is het aangeraden om dit zo snel mogelijk te onderzoeken. Naast materiële schade door bijvoorbeeld roestvorming en schimmel bij een waterlek, of financiële schade door een thermische lek, kunnen lekkages ook gevaren en risico’s inhouden wanneer het gaat om o.a. gassen, brandstoffen, chemicaliën en afvalwater. Een lekkage is al erg genoeg, dus onderneem snel actie om gevolgschade te beperken.

Een lek in uw riolering of leidingtracé kan ITDV op verschillende manieren vaststellen en opsporen. Onze technici gebruiken verschillende niet-destructieve detectiemethoden om zelfs de kleinste lek in uw riolering, vloeistof- of gasleidingen te vinden. In de meeste gevallen kan de lekdetectie daarom zonder afbraakwerken gebeuren.

Lekdetectie kan toegepast worden voor leidingen die al in gebruik zijn of voor leidingen die pas gelegd zijn en gecontroleerd moeten worden vooraleer ze in bedrijf gaan. Eerst wordt de lekkage gedetecteerd en vastgesteld. Vervolgens kan men de lekkage nauwkeurig opsporen en een positie bepalen. Door dit nauwkeurig onderzoek weet men precies waar men de leiding of riolering moet repareren en kan men zo kosten besparen.

Robot voert ultrasoon lekdetectie uit

Overzicht van de methodes

Er zijn verschillende methodes beschikbaar om een lek te onderzoeken. We onderscheiden hier technieken voor lekdetectie en technieken voor het opsporen van lekkages.

Lekdetectie technieken

Endoscopie

Met een endoscoop brengen we elk defect in de leiding in beeld. ITDV heeft een uitgebreide reeks endoscopen om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bekijken, fotograferen en filmen. Holtes, kieren en spleten alsook onderdelen in machines kunnen hiermee bekeken worden.

Rooktest

Een rookontwikkelingstoestel kan ingezet worden voor detectie van lekken, tocht- en geurproblemen. We blazen hiermee veilige rook in de leiding om breuken en foutieve aansluitingen op te sporen. Zien we de rook? Dan is er een lek.

Opsporingstechnieken

Ultrasoon

Met ultrasone apparatuur meten we de geluidswaarden in de leidingen en luisteren we naar mogelijke afwijkende geluiden. Op deze manier kunnen water- en gaslekken gelokaliseerd worden. Het is de meest gebruikte manier om een lekkage op te sporen.

Thermografisch

Een thermische camera meet kleine temperatuurverschillen. Hiermee sporen we warmteverliezen en koudebruggen op. Deze techniek wordt vooral ingezet voor woningen en verwarmingsleidingen of verwarmingsinstallaties.

Correlatiemeting

Met een correlator kunnen we bij benadering de positie van een lek in leidingen bepalen. Met deze techniek maken we een meting van signalen en tijdsverschillen tussen deze signalen. Het verschil bepaalt dan de positie van het lek.

Vraag uw offerte!

ITDV is expert in lekdetectie

rioolinspectie
lekdetectie
deformatiemeting
riolering verstopt
camera inspectie
keuring riolering
dichtheidsproef
voegentest

rioolinspectie - lekdetectie - deformatiemeting - riolering verstopt - camera inspectie - keuring riolering - dichtheidsproef - voegentest

Administratie
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

Werkplaats
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

www.itdv.be
info@itdv.be

T +32 (0)11 42 84 93
F +32 (0)11 43 53 77