Disclaimer

Deze website is eigendom van Industriële Technieken Danny Vliegen nv.
Onze contactgegevens:

Industriële Technieken Danny Vliegen nv
Geiteling 48 bus 1
3580 Beringen
België

BTW BE 0452.122.146
RPR: Hasselt

+32 11 42 84 93
info@itdv.be
www.itdv.be

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Industriële Technieken Danny Vliegen nv of rechthoudende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Industriële Technieken Danny Vliegen nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Industriële Technieken Danny Vliegen nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Industriële Technieken Danny Vliegen nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u dit melden via bovengenoemde contactgegevens.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Industriële Technieken Danny Vliegen nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Industriële Technieken Danny Vliegen nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Industriële Technieken Danny Vliegen nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Vraag uw offerte!

Wij staan voor u klaar

rioolinspectie
lekdetectie
deformatiemeting
riolering verstopt
camera inspectie
keuring riolering
dichtheidsproef
voegentest

rioolinspectie - lekdetectie - deformatiemeting - riolering verstopt - camera inspectie - keuring riolering - dichtheidsproef - voegentest

Administratie
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

Werkplaats
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

www.itdv.be
info@itdv.be

T +32 (0)11 42 84 93
F +32 (0)11 43 53 77