Lekdetectie en Rioolinspectie

Een lekkage opsporen? Uw riolering verstopt? ITDV levert camera inspectie en metingen voor keuring van uw riolering!

3

Personeel rolt aanzuigleiding af van vrachtwagen

Meer dan 30 Jaar Ervaring

Industriële Technieken Danny Vliegen N.V. (ITDV) werd in 1982 opgericht als eenmanszaak. Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de betrouwbaarste partners voor industrie en infrastructuur. Men kan zich beroepen op jarenlange expertise inzake rioolinspectie, lekdetectie en gestandaardiseerde metingen. Als erkend en gecontroleerd laboratorium leveren wij nauwkeurige metingen en analyses. Daarnaast hebben we een eigen machinewerkplaats, waar een team van ingenieurs nieuwe oplossingen creëert en maatwerk maakt voor onze klanten.

Erkend Laboratorium en Inspecteur

ITDV is gecertificeerd als inspecteur van riolering en leidingsinfrastructuur. Met ons arsenaal meetapparatuur voeren wij o.a. drukproeven, luchtdichtheidsproeven, voegentesten en deformatiemetingen uit. In België is ITDV zelfs de enige die sonar-deformatiemetingen kan uitvoeren! Wij leveren niet-destructieve metingen van de hardheid en dikte van betonconstructies, alsook diktemetingen op andere constructies zoals leidingen en tanks. Als erkend laboratorium zijn al onze metingen conform met relevante ISO, DIN, SB250 en NBN normeringen.

Riooldeksel in het wegdek
Riooldeksel in het wegdek

Erkend Laboratorium en Inspecteur

Wij zijn gecertificeerd als inspecteur van riolering en leidingsinfrastructuur (ISO 17025 geaccrediteerd). Met ons arsenaal meetapparatuur voeren wij o.a. drukproeven, luchtdichtheidsproeven, voegentesten en deformatiemetingen uit. In België is ITDV zelfs de enige die deformatiemetingen kan en mag uitvoeren! Wij leveren niet-destructieve metingen van de hardheid en dikte van betonconstructies, alsook diktemetingen op andere constructies zoals leidingen en tanks. Als erkend laboratorium zijn al onze metingen conform met relevante ISO, DIN, SB250 en NBN normeringen.

Werken aan een deformatiemeting robot van ITDV

Innovatie en Maatwerk

In onze machinewerkplaats ontwikkelen we nieuwe robots en apparatuur, of maken we aanpassingen aan bestaande toestellen. Een team van ingenieurs werkt continu aan verbeteringen ten voordele van onze klanten. Met behulp van een knipbank, plooibank, wals, CNC draaicenter, CNC freescenter en 3D printers kunnen we elk onderdeel zelf creëren. Deze doorgedreven optie tot maatwerk maakt dat we zelfs de meest specifieke opdrachten aankunnen. Onze drang naar innovatie manifesteert zich verder in een reeks patenten en uitvindingen. Zo heeft ITDV succesvol patent verkregen op EasyBoy, Sonollation en verschillende technieken voor luchtproeven, deformatiemetingen en voegentesten.

Kwaliteitsgarantie

ITDV is een erkend laboratorium met ISO 17025 accreditatie (349-TEST), wat maakt dat onze diensten onderworpen zijn aan streng extern toezicht. Ons bedrijf is bekroond tot ‘Ridder in de Kwaliteitszorg’ door de Vlaamse Regering en onze activiteiten worden meermaals per jaar gecontroleerd door een audit van het Vlaams Ministerie. Zo garanderen wij kwaliteit en meetnauwkeurigheid door continue calibratie van onze apparatuur en werken wij volgens de codes van goede praktijk. Voor infrastructuurwerken en wegenbouw zijn onze diensten conform met het standaardbestek 250, zoals voorgeschreven door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer.

NBN Bureau Normalisatie Logo
Agentschap Wegen en Verkeer Logo

Onze Diensten

Wij garanderen correcte inspecties van riolering en leidingsinfrastructuur. Daarboven is ITDV een erkend laboratorium waar u terecht kan voor nauwkeurige metingen en lek- en foutdetectie.

Meetapparatuur voor de hardheidsmeting van beton

Beton Onderzoek

Niet-destructief
Betonradar analyse
Hardheidsmeting
Diktemeting
Wapening detectie

Robot met sonar en camera kop voor lekdetectie en rioolinspectie

Lekdetectie

Lek en bouwgebreken
Ultrasoon
Thermografisch
Correlatiemeting
Rooktest
Endoscopie

Camera robot voor rioolinspectie

Rioolinspectie

Camera inspectie
Deformatiemeting
Rioolradar inspectie
Voegentest
Drukproeven
Luchtdichtheidsproeven
Rioolreiniging

Camera endoscoop voor rioolinspectie

Lekopsporing

Leidingen en kabels
Groundradar
Thermografie
Endoscoop met zender
Duikboot met camera

Enkele van onze klanten

ExxonMobil Logo
Fluvius Logo
Eandis Logo
Janssen Pharma Logo
Vlaamse Overheid Logo
Tessenderlo Group Logo
Aquafin Logo
Fluxys Logo

Project in de kijker

Jan de Nul

Bij de bouw van offshore windmolenpark “Kriegers Flak” in Denemarken zijn de betonnen funderingen geplaatst door Jan de Nul. Deze zogenaamde “Gravity Based Foundations” worden hol over zee getransporteerd. Eens ze in positie zijn, laat men ze zinken door de kokers te vullen met beton. Jan de Nul deed beroep op ITDV voor de luchtdichtheidstesten van deze holle funderingen. Daarbij werd telkens een volume van 900 m² gecontroleerd met onderdruk meting.

Project in de kijker

Besix

Aan Antwerpen Noordersingel heeft ITDV een kilometerslang rioleringsstelsel gecontroleerd in opdracht van Besix en Aquafin. Deze riolering bestaat uit betonnen kokers van 4 x 2,5 meter, en is een buffer voor regenwater en afvoerwater. Wij testten de voegen oa. met onze gepatenteerde, in-house gemaakte voegentester voor alle niet-concentrische kokers. Deze manier van testen is veel ecologischer, want men moet dan niet meer het stelsel vol drinkwater pompen. Lokaal, op de voeg, met lucht of een kleine hoeveelheid water.

Project in de kijker

De Ruien

Een speciale opdracht, in “De Ruien” van Antwerpen. Deze Middeleeuwse waterwegen ademen geschiedenis uit en vormen een toeristische trekpleister voor de stad. ITDV heeft hier controles uitgevoerd op oude aansluitingen van woningen. Gebreken werden visueel opgespoord met oog- en camera inspectie: barsten, uitgevallen stenen en andere beschadigingen zijn zo geregistreerd.

Een greep uit ons aanbod

Voegentest

Indien er met de luchtdichtheidsproef of waterproef een lek gevonden wordt, kunnen wij elke voeg en inlaat van de riolering afzonderlijk testen met onze gepatenteerde Voegentester. ITDV heeft deze Voegentester geperfectioneerd en hiervoor een uitvindingsoctrooi verkregen. Onnodige reparaties worden met dit toestel vermeden doordat men exact te weten komt welke voegen aan herstelling toe zijn. Gedetecteerde lekken worden softwarematig doorgezonden en geregistreerd.

Lekkage opsporen in riolering met voegentest
Deksels voor afsluiting bij dichtheidsproef van riolering

Luchtdichtheidsproef

ITDV voert luchtdichtheidsproeven uit op riolering volgens SB250, EN1610 en NBN EN 13508-2. De luchtdichtheidsproef vervangt de waterproef dewelke trager, duurder en milieuonvriendelijker is. Daarbij hebben we een robot ontwikkeld die de rioolaansluiting van de woning kan afdichten vanuit de hoofdriolering, zodat een lek in de aansluiting uitgesloten is, en waardoor de dichtheidsproef op een nauwkeurige wijze kan uitgevoerd worden. Deze robot is uitgerust met gepatenteerde techniek van ITDV.

Camera Inspectie

Met een robot gestuurde camerawagen (Ø200-Ø2000, lengte kabel 1000m) wordt elk gebrek van het rioleringsstelsel in beeld gebracht volgens SB250 en NBN EN 13508-2. De problemen worden gefotografeerd en er wordt een digitaal verslag gemaakt. Eventueel kan men een satellietcamera gebruiken, dewelke vanuit de hoofdriool aftakkingen kan inspecteren. Camera inspectie kan ook dienen voor woningaansluitingen en inspectie van rioolputten of toezichtconstructies.

Rioolinspectie met camera robot in de rioolpijp
Robot voor deformatiemeting van riolering

Deformatiemeting

Elke aangelegde thermoplastische buis dient volgens SB250 gecontroleerd te worden op vervorming. ITDV voert met zijn gepatenteerde meettechniek deformatiemetingen uit met Sonar of Defco test. Onze gepatenteerde Sonar meet continu het percentage diameterverschil in de leiding. De metingen en rapportering gebeurt volgens MN87/13. Voordelen ten opzichte van de klassieke lasermeting: niet onderhevig aan kleurverschillen, geen last van vochtige buizen en beperkte lengte van het toestel.

Lekdetectie

ITDV beschikt over diverse ultrasone toestellen om lekkages van leidingen en installaties op te sporen. Daarnaast kunnen warmteverliezen en koudebruggen opgespoord worden met een thermische camera die kleine temperatuurverschillen meet. Verder beschikken we over een correlator om bij benadering de positie van een lek in een leidingstracé te bepalen. Een rookontwikkelingstoestel kan ingezet worden voor detectie van lekken, tocht- en geurproblemen. En tenslotte werken we met een reeks endoscopen om moeilijk bereikbare plaatsen te kunnen bekijken, fotograferen en filmen. Holtes, kieren en spleten alsook onderdelen in machines kunnen hiermee bekeken worden.

Lekdetectie in riolering met sonar robot
Niet destructieve hardheidsmeting van beton

Beton Onderzoek

Met verschillende betonhardheidsmeters kunnen we de sterkte van beton bepalen op een niet-destructieve manier. Daarnaast zijn er betondiktemeters beschikbaar om de dikte van constructies te meten en hebben we ook een betonradar. Deze laatste maakt gebruik van radargolven om o.a. dikteverschillen, wapening en holle ruimtes te detecteren.

En nog veel meer …

Contact

Wij staan voor u klaar

Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen
T +32 (0)11 42 84 93
F +32 (0)11 43 53 77
info@itdv.be

ITDV

Geiteling 48 B-3580 Beringen
T: 011 42 84 93 F: 011 43 53 77
www.itdv.be | info@itdv.be

Administratie
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

Werkplaats
Geiteling 48 bus 1
B-3580 Beringen

www.itdv.be
info@itdv.be

T +32 (0)11 42 84 93
F +32 (0)11 43 53 77