Ultrasone metingen

Opsporen van lekken

Correlatormetingen tot 1 Km

 

      

 

Onze firma beschikt over unieke Ultrasone meettoestellen die op een eenvoudige en snelle manier lekken in ondergrondse en bovengrondse leidingen detecteren.

Hierdoor kan U veel geld besparen en de schade beperken door het zo juist mogelijk bepalen van de plaats waar zich een lek bevindt. Het slagingspercentage is 95%.

 

De ultrasone meetapparatuur wordt gebruikt voor het opsporen van:

lekken, koude bruggen, metingen van lucht vochtigheid, dauwpunttemperaturen, vocht in materialen tot 7 cm diepte zonder boren, dikte metingen, aërodynamische metingen...

 

Verder beschikken wij over toestellen om:

NOx, CO2, CO, PH, lucht - debieten, snelheden, roet,  infrarood metingen te doen.

 

De Correlator is ontworpen voor lokalisering van lekken in de industrie.

Meetsondes worden langs weerzijden van het buisgedeelte max. 1 km van elkaar geplaatst. Deze sondes begrenzen het meetgedeelte en geven de opgevangen signalen per radio door naar de correlator. De geluidssignalen die door de correlator worden opgevangen, worden vervolgens door het toestel bewerkt en geanalyseerd om de exacte plaats van het geluid te bepalen.

De correlator bepaalt welk signaal en met welk tijdsverschil het eerste signaal aankomt.

Aan de hand van het spreidingsverschil kan het lek gelokaliseerd worden, zowel in water-, cv-, gas en  persluchtleidingen.

Al deze gegevens worden verwerkt en uitgeprint  via de computer.

 

Door het ontwikkelen van een  magnetisch veld, of met door een bepaalde frequentie op de buis te plaatsen kunnen wij nauwkeurig het tracé van de leidingen bepalen.

 

Home